Reklamační řád

Reklamace

Na produkty se podle platných předpisů vztahuje záruka 2 roky. Pokud na svém zboží najdete závadu, která vznikla způsobem, který právo na reklamaci nevylučuje, postupujte podle následujícího návodu.

POŠKOZENÍ V PRŮBĚHU DOPRAVY

Pokud vám je doručeno zboží, které bylo poškozeno při dopravě, můžete to sdělit přímo doručovateli a my Vám po telefonické domluvě zašleme výrobek jiný.

ZÁVADA ZJIŠTĚNÁ V PRŮBĚHU UŽÍVÁNÍ

Kontaktujte nás na email hanakristel@seznam.cz a připojte následující informace.
jméno a příjmení, číslo objednávky, telefonní číslo, email, popis závady, pokud je to možné i fotografie
My Vás kontaktujeme neprodleně po přijetí emailu a dohodneme s Vámi další postup.

Zákazník nese náklady na dopravu k vyřízení reklamace. Zákazníkovi, který nárokuje reklamaci, bude vystaven reklamační list.

Záruka

Na výrobny se vztahuje záruka 2 roky. Nevystavujeme k záruce žádný zvláštní list, který je nutno uchovávat. Faktura slouží jako záruční list a dvouletá záruční lhůta se počítá od data převzetí objednávky.

Omezení záruky

Nárok na záruku zaniká:

  • Vypršením záruční lhůty
  • Používáním výrobku k účelu, pro který nebyl určen
  • Zásahem do výrobku nebo jeho úpravou
  • Poškozením výrobku neovladatelnou přírodní silou, mimořádnou událostí, vandalismem, občanskými nepokoji, válkou, vyšší mocí nebo jinou událostí

O průběhu reklamačního řízení a jeho výsledku bude zákazník informován emailem nebo telefonicky. Pokud zákazník uvede nepravdivé informace, z čehož vyplyne neoprávněná reklamace, budou náklady spojené s provedením této reklamace vymáhány po zákazníkovi.